Advertisement

header ads

Báo Quốc Hội TV: VOLKSWAGEN CHI 87,3 TRIỆU USD DÀN XẾP CÁC VỤ KIỆN BÊ BỐI GIAN LẬN KHÍ THẢI

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xe cộ, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/dong-chay-cua-tien/2019/9/volkswagen-chi-87-3-trieu-usd-dan-xep-cac-vu-kien-be-boi-gian-lan-khi-thai/266524

Tìm kiếm:✨

  • Volkswagen, Vụ kiện, Dàn xếp, Bê bối, Khí thải, Gian lận

Post a Comment

0 Comments